Kế hoạch quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc

By |Tin tức|0 Comments

Với vốn đầu tư hơn 1600 tỷ đồng, cảng hành khách quốc tế Phú Quốc là dự án cảng biển quy mô lớn nhất Phú Quốc Chi tiết quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc Theo quy hoạch cảng hành khách quốc tế Phú Quốc, dự án có vị trí tại Thị trấn [...]