Quy hoạch giao thông Phú Quốc đến năm 2030

By |Tin tức|0 Comments

Đến năm 2030, hệ thống giao thông trên toàn Phú Quốc sẽ được xây dựng và nâng cấp với những tiêu chuẩn cao, quy mô lớn & hiện đại. Trong đó, nhiều tuyến đường được mở rộng với lộ giới lên đến 50m - 60m và hành lang cây xanh rộng 20, 30m, mặt đường [...]